Om museet

Den ideelle foreningen Nerdrum Museum har som formål å formidle Odd Nerdrums malerier og verk, og sørge for at disse blir visuelt tilgjengelig for et allment publikum, samt formidle kunnskap om hans liv og virke. Foreningen skal arbeide for at verkene i foreningens disposisjon ivaretas på best mulig måte for fremtiden og om nødvendig, restaureres.

Gjennom den permanente utstillingen i Pipehuset på Agnes i Stavern, skal foreningen vise bredden og høydepunktene i malerens produksjon over mer enn et halvt århundre, samt skape et kultursentrum som inkluderer konserter, konferanser, arrangement og foredrag rundt relevante tema. I tillegg skal det formidles kunnskap om maleriets historie, med spesielt fokus på klassisk figurativt maleri.

Ingen originalverk fra museets samling, inkludert malerier, skisser, tegninger og grafikk er til salgs: verkene er reservert for offentlighetens interesse og for å bevares som en del av Norges offentlige kulturarv.

Den ideelle foreningen Nerdrum Museum ble opprettet den 22.02.2023.